Kvalitné poistenie a lízing


Ja, ako človek žijúci v neustálom strachu nielen o seba, ale aj o svojich blízkych, mám poistené takmer všetko. Nedávno sme s manželkou dokončili výstavbu nášho spoločného rodinného domu. Ako by to však vyzeralo, keby nemám dom poistený? Príliš dlho som s touto činnosťou neotáľal a rozhodol som sa konať. Aj keď som vedel, že poistenie môžem uzatvoriť s akoukoľvek poisťovňou, rozhodol sa aspoň trochu priblížiť tejto problematike, nech vykonám správnu vec. Tak ako väčšina z nás v súčasnej informatizovanej spoločnosti som ako prvé začal hľadať na internete. Okamžite mi vygenerovalo jeden e-book, ktorý bol na stiahnutie zadarmo a venoval sa práve tejto problematike. Neváhal som a túto knihu som si stiahol. Kniha bola písaná veľmi jednoducho, nebola obsahovo veľmi dlhá a snažila sa jej čitateľovi čo najlepšie priblížiť danú problematiku. Kniha viac menej opisovala to, ako sa postupuje pri uzatváraní poistenia na nehnuteľný majetok. Mne ako potencionálnemu záujemcovi o tento druh poistenia hneď padol pohľad na poslednú stranu, na ktorej bol vytvorený zoznam spoločností, ktoré ponúkajú tento typ poistenia. Boli medzi nimi uvedené aj zvláštne subjekty – finanční poradcovia a sprostredkovatelia, ktorí klientom pomáhajú pri uzatváraní poistných zmlúv. Medzi takýmito subjektmi sa zmieňovala aj spoločnosť Winners Group. Spoločnosť Winners Group sa, okrem iného, špecializuje aj na sprostredkovanie realít, hypoték a leasingu. Bolo zrejmé, že spoločnosť winners group vďaka oblastiam, ktoré ponúka, nie je na trhu žiadnym nováčikom.

Súvisiaci obrázokV knihe som sa tiež dočítal aj to, na aké základné skupiny sa poistenie na súčasnom poistnom trhu delí. Aj keď som už vo svojom živote pár vecí poistil, ešte stále ma dokázalo prekvapiť, čo všetko sa dá poistiť. Nikdy by ma nenapadlo, že ak mám záujem, môžem uzavrieť aj poistenie filmovej produkcie alebo dať si poistiť nejaké kultúrne podujatie.

Ďalej kniha opisovala aj to, na akých základných princípoch sa uzatvára poistenie. Ak má byť poistenie právoplatne poistené, musí spĺňať podmienku solidárnosti. Princíp solidárnosti v praxi znamená, že poistený subjekt musí dodržiavať splácanie poistného. Existujú ešte dva poistné princípy – princíp neekvivalentnosti a princíp návratnosti, ktorý hovorí o tom, že v prípade vzniku poistnej udalosti musí byť poistenému právoplatne vyplatené finančné plnenie.

V knihe som sa tiež dočítal, že existujú dva základné typy poistenia – poistenie, ktoré vzniká na základe poistnej zmluvy a poistenie také, ktoré je nariadené priamo zo zákona a nevzniká na základe uzatvorenia poistnej zmluvy, napríklad zdravotné a sociálne.

Aj keď som sa prvotne zaujímal o poistenie nehnuteľnosti, dočítal som sa veľa zaujímavostí a noviniek o poistení, ktoré sa mi možno podarí zúžitkovať aj pri uzatváraní poistenia na moju nehnuteľnosť.