Dobrý podnikateľský plán odhalí slabé aj silné stránky vášho biznisu

Podnikateľský plán pre neskúsených

Poznať svoje silné a slabé stránky je dobré ako v živote, tak aj v podnikaní. Vďaka tomuto poznaniu viete totiž, kde máte zabrať, čo dokážete zlepšiť a aké veci by ste mali eliminovať. V podnikaní na to slúži aj podnikateľský plán, ktorý je akousi alfou a omegou ešte predtým, ako sa do samotného podnikania pustíte. Vďaka dobre vypracovanému podnikateľskému plánu budete vedieť, či má vaše podnikanie zmysel, ako sa odlíšiť od konkurencie, ako byť lepší ako konkurencia alebo kde vlastne na to všetko zobrať financie, či z vlastných zdrojov alebo z externých. Odporúča sa tiež urobiť aj SWOT analýza. V nej sa porovnáva výkonnosť vlastného podniku s očakávanými výsledkami na danom trhu. Znie to možno trochu odborne, v praxi je to však veľmi jednoduché. Treba poznať len niekoľko poznatkov, ktoré vám pri tejto analýze pomôžu.

SWOT analýza ako základ úspechu

Podnikateľský plán a SWOT analýza
Analýzy v podnikateľskom pláne

Základné faktory, ktoré ovplyvňujú samotné podnikanie sú produkt, cena, miesto a komunikácia. Znamená to teda to, že musíte mať jasno v tom čo idete predávať, za akú cenu, kde a ako budete so zákazníkmi komunikovať. Každý jeden faktor zohráva v danom podnikaní svoju dôležitú úlohu. Medzi doplnkové faktory môžeme zaradiť napríklad balenie produktu, obchodných partnerov alebo napríklad aj zamestnancov a spôsob akým sa rozprávajú s potenciálnymi zákazníkmi. Cieľom každej SWOT analýzy v podnikateľskom pláne je maximalizovať silné stránky podniku a eliminovať tie slabé.

Poznať svoju konkurenciu sa vyplatí

V súčasnosti je na trhu množstvo malých aj veľkých podnikateľov, ktorý chcú byť rovnako ak nie viac úspešný ako vy. Každý nový podnikateľ predstavuje novú hrozbu, nakoľko sa chce od konkurencie odlíšiť, byť lepší a mať zaujímavejší tovar. Poznať svoju konkurenciu je z hľadiska podnikania nesmierne dôležité. Pred samotným podnikaním si spravte prieskum, či v danej lokalite nie je podobných obchodov či prevádzok už veľa, prípadne, či sa viete na danom trhu presadiť aj vy. Je to z hľadiska udržateľnosti cien a reputácie veľmi podstatné. Svoju konkurenciu sa neodporúča poraziť iba s cenou, nakoľko by to nemuselo byť výhodné ani pre vás. Je skôr dôležité ponúknuť lepší produkt či služby, mať príjemné prostredie, usmievavú obsluhu atď. Tak docielite, že sa k vám budú zákazníci radi a často vracať. Ak je zostavenie podnikateľského plánu, či ekonomické analýzy pre vás príliš náročné neváhajte sa obrátiť na odborníka, ktorého nájdete na webe https://marekstraka.com/.