GDPR dokumentácia – kedy je potrebné jej vypracovanie?

GDPR dokumentácia má svoje pre a proti

Od roku 2018 je každá firma povinná dodržiavať legislatívu týkajúcu sa GDPR. Ide v podstate o nariadenie, ktoré slúži na ochranu osobných údajov, s ktorými pracuje každá firma. Ak teda máte zamestnancov, zákazníkov, prevádzkujete kamerový systém alebo máte eshop, GDPR dokumentácia sa rozhodne týka aj vás. Toto nariadenie sa však netýka len samotného vypracovania dokumentácie, ale aj dodržiavania zásad týkajúcich sa ochrany osobných údajov všetkých, s ktorými firma príde do styku. Prečítajte si, čo všetko GDPR dokumentácia zahŕňa. GDPR dokumentáciu nie je ani zďaleka také jednoduché vypracovať, ako sa na prvý pohľad zdá. Avšak nemusíte byť na to sami. Stačí sa obrátiť na firmu, ktorá sa špecializuje práve na legislatívu ohľadom GDPR. Vďaka tímu odborníkov si môžete byť istý, že dodržiavate všetky zásady, ktoré z nariadenia vyplývajú. Spočiatku je však potrebné vykonať generálny audit zameraný na GDPR. V tomto kroku odborníci posúdia, čo všetko spadá pod GDPR, preštudujú už existujúci dokumentáciu, posúdia spôsob doterajšieho spracovávania GDPR dokumentácie a mnoho ďalších úkonov a činností. Na základe výstupu z auditu vypracujú novú dokumentáciu a následne zavedú do prevádzky ďalšie potrebné GDPR prvky. Firmy špecializujúce sa na oblasť GDPR spravidla poskytujú firmám aj poradenstvo a podporu buď formou mailu alebo telefonicky. Za takéto služby sa platí a cena závisí od viacerých faktorov, no rozhodne sa oplatí do tejto oblasti investovať. Pokiaľ je GDPR dokumentácia nesprávne vytvorená a implementovaná, hrozia firme nemalé finančné pokuty. 

GDPR dokumentácia na e-shopoch
GDPR dokumentácia v praxi

Zodpovednosť firmy vyplývajúca z nariadenia GDPR

GDPR dokumentácia je pomerne obsiahla a preto si priblížime, čo všetko v jej súvislosti musí firma splniť. V prvom rade by mala každá spoločnosť stanoviť osobu zodpovedajúcu za výkon GDPR nariadenia a dohľad nad dodržiavaním legislatívy. Ďalej je potrebné vypracovať internú smernicu firmy, ktorá sa týka práve ochrany osobných údajov. Sú v nej zahrnuté opatrenia technického a organizačného charakteru. Dôležitou súčasťou je takisto súhlas so spracovaním osobných údajov a tiež žiadosť osoby o vymazanie jej osobných údajov. Všetky tlačivá a GDPR dokumentáciu nájdete aj ako vzor na internete. Zistite viac o GDPR dokumentácii na webovej stránke https://gdpr-data.sk/.