Karpálny tunel je dnes veľmi rozšíreným, no aj tomuto typu ochorenia sa dá predísť

Karpálny tunel na dominantnej ruke

Hlavnou príčinou vzniku karpálneho tunela je dlhodobá práca za počítačom, a keďže tie sú v súčasnosti pomerne častou súčasťou nášho pracovného života, tak zdravotné problémy tohto typu majú u populácie stúpajúcu tendenciu. V začiatkoch sa karpálny tunel môže prejavovať ako pomerne zanedbateľné tŕpnutie rúk. Neskôr však takýto stav pomerne často zvykne prerásť do nepríjemných zdravotných komplikácií. Počiatočné signály by sme teda v oblasti starostlivosti o vlastné telo a zdravie určite nemali nijako podceňovať, prehliadať ich a určite by sme mali sledovať aj ich ďalší vývoj. Takto je tomu určite aj v prípade karpálneho tunela a podchytenie ochorenia už v začiatkoch následne pozitívne vplýva aj na jeho vyliečenie. Samozrejme, že najlepšie urobíme v prípade, keď sa mu budeme snažiť štýlom svojej práce vyhnúť ešte skôr. Častá a dlhotrvajúca práca na počítači je bez debaty hlavnou príčinou vzniku karpálneho tunela a pred jeho vznikom sa vieme brániť skutočne pomerne jednoducho.

Karpálny tunel alebo ako aktívne bojovať s týmto ochorením

Karpálny tunel na zápästí
Boj s karpálnym tunelom

Popri množstve práce je preto nesmierne dôležité venovať sa aj prevencii a priebežné cvičenie je pomerne jednoduché. Približne po každej odpracovanej hodine v sede za počítačom by sme teda mali precvičiť niektoré časti nášho tela, ktoré počas takto stráveného pracovného času trpia najviac. Do tejto skupiny teda patria predlaktie, zápästie, prsty, ramená, šija a chrbtica a všetky spomenuté partie by sme si mali dôkladne ponaťahovať hneď niekoľkokrát za deň. Na eliminovanie rizika vzniku karpálneho tunela by sme sa teda mali zbaviť zlozvykov a tých je skutočne veľa. Karpálny tunel sa teda môže objaviť aj u ľudí, ktorí majú nesprávne sedacie návyky a poloha sedenia skutočne dokáže ovplyvniť podstatnou mierou naše zdravie a psychiku. Ak vezmeme do úvahy fakt, že prípadný zlozvyk sme schopní praktizovať denne po dobu niekoľkých rokov, tak prípadné zdravotné komplikácie sa môžu dostaviť v relatívne značnej miere. Veľký význam na vznik ochorenia má pritom najmä nesprávny spôsob práce s počítačovou myšou a klávesnicou. Nesprávny spôsob je teda ten, keď si o stôl opierame výlučne zápästie a naša ruka teda pripomína písmeno L. Zápästie je preto vhodné udržiavať voľne vo vzduchu a ruky by mali byť určite v teple. Viac informácií získate na webovej stránke https://hippokrates.sk/.