Dotácia na tepelné čerpadlo, finančná úľava


Jedného dňa som sa rozhodol, že sa osamostatním a postavím si vlastný dom. Keďže žijeme v 21. storočí a všetci dobre vieme, aký to má dopad na životné prostredie, mojou hlavnou požiadavkou bolo vystavanie novostavby ekologickým spôsobom. V prípade rozhodnutia o tom, akým spôsobom bude vykurovaná moja domácnosť, som si zvolil tepelné čerpadlo. Najviac ma potešilo zistenie, že existuje dotácia na tepelné čerpadlo. Musím priznať, že by ma dotácia na tepelné čerpadlo veľmi potešila. Rozhodol som sa teda, že si o nej zhromaždím nejaké informácie a spravím všetko pre to, aby som ju získal. Získať informácie z okolia bolo pomerne zložité, výhodou však je, že internet je prítomný už takmer všade okolo nás. Internet ma viac menej zachránil. Na internete sa mi podarilo nájsť propagačnú brožúru, ktorá okrem všeobecného vysvetlenia podstaty tepelného čerpadla obsahovala aj informácie o tom, čo to dotácia na tepelné čerpadlo je a čo všetko musí byť splnené, aby bola udelené. To, čo tepelné čerpadlo je som vedel už predtým, preto som sa veľmi nezameriaval na čítanie týchto informácii. Zaujímala ma tá časť, ktorá bola venovaná priamo dotáciám na tepelné čerpadlá.

Súvisiaci obrázokDočítal som sa, že dotácia na tepelné čerpadlo môže byť udelená len vtedy, ak budú splnené všetky vypísané podmienky. V rodinných domoch nesmie dôjsť k odpojeniu domácností od systému centralizovaného zásobovania teplom a ani k výraznému zhoršeniu parametrov tohto systému. Dotácia na tepelné čerpadlo bude udelená len tomu, ktorého tepelné čerpadlo spĺňa určité technické podmienky. Jedná sa napríklad o využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie, bol vydaný skúšobný doklad o výkone tohto zariadenia stanovenom pre použitý typ zariadenia a jeho účinnosť dosahuje určité stanovené minimálne hodnoty podľa technického predpisu. Z dotácie na tepelné čerpadlo môže byť okrem samotného zariadenia financovaný široký rad výdavkov potrebných na jeho zhotovenie a inštaláciu. Kniha uvádzala, že medzi oprávnené výdavky patria napríklad aj výdavky na akumulačný zásobník vody alebo zásobníkový ohrievač vody, zemné vrty alebo komponenty potrebné pre prevádzku tepelného čerpadla. Tiež medzi tieto výdavky zaraďujeme aj výdavky na montážne práce alebo skúšky a revízie. Pred tým, ako žiadateľ podá žiadosť o pridelenie dotácie, musí mať určitý doklad o tom, že komunikoval s konkrétnym zhotoviteľom zariadenia. Môže sa jednať napríklad o technické návrhy alebo cenové ponuky od zhotoviteľov. Tiež som sa dočítal, že ak získam túto dotáciu, bude vystavená vo forme poukážky, ktorá musí byť následne uplatnená do niekoľkých stanovených dní. To znamená, že musí prebehnúť realizácia inštalácie zariadenia a poukážku musím odovzdať zhotoviteľovi, ktorý sa už o všetko postará.

Táto internetová brožúra ma oboznámila aspoň so základnými informáciami o tom, čo to vlastne dotácia na tepelné čerpadlo je. Pevne verím, že boli tieto informácie sú pre mňa cenné a dotáciu sa mi podarí získať.