Pečiatky- dôležitá súčasť podniku


Okrem toho, že začínajúci podnikatelia stoja pred vybavovaním rozličných aktivít, musia si ujasniť aj to,  aké predmety budú pri ich činnosť potrebné. Ja som si hneď na začiatku uvedomil to, že ak nechcem stráviť zbytočne veľa času vlastnoručným vypisovaním tých istých vecí dokola, musím si zaobstarať pečiatky. V hlave som mal zafixované, že zaobstaranie pečiatky je veľmi jednoduchá vec a preto som sa pustil do vyhľadávania informácii prostredníctvom toho, bez čoho si už v súčasnosti nedokážeme svoj život predstaviť, a to prostredníctvom internetu. Hneď na začiatku som mal veľké šťastie, lebo moje snahy po získavaní informácii z tejto tématiky uľahčil jeden e-book, ktorý bol na internete k stiahnutiu úplne zadarmo. Keď som mal voľný čas, pomaly som čítal obsah o pečiatkách, ktorý tento e-book prinášal. Kniha nebola rozdelená do špeciálnych kapitol. Hneď na začiatku bol opisovaný vznik pečiatok. Nikdy som si neuvedomoval to, aké mohli prvotné počiatky pečiatok byť. Zaujímavé pre mňa bolo to, že pečiatky sa v určitej forme používali už v staroveku. V tomto období ich starovekí ľudia zhotovovali väčšinou z kostí odumretých zvierat. Kniha tiež uvádzala, že niektorí významní panovníci mali vlastné pečiatky, ktoré sa vyskytovali v podobe prsteňa. Súvisiaci obrázokNeskôr sa tiež pôsobnosť pečiatok, okrem označovania, rozšírila aj na identifikáciu osoby či celého rodu. Čo však bolo zaujímavé, so zánikom posledného člena rodu musela zaniknúť aj pečiatka – stávala sa nepravou, nakoľko sa jej používaním identifikoval existujúci rod. V tomto období boli pečiatky veľmi chránené, nakoľko boli zhotovované zo špeciálneho materiálu tej doby, ktorým bol kov. Dočítal som sa tiež, že neskôr bol kov nahradený drevom, ktorý dal podnet na vznik súčasných pečiatok. V knihe som tiež zahliadol, že okrem drevených pečiatok sú v súčasnosti ešte populárnejšími pečiatkami tie, ktoré sú zhotovené z plastu. Pre mňa, ako začínajúceho podnikateľa s plánom zaobstarať si pečiatky, predstavovala najväčší prínos informácia, ktorá hovorila o tom, čo všetko musí pečiatka obsahovať, ak má slúžiť ako firemná vizitka. Kniha opisovala, že firemná vizitka by sa mala skladať z viacerých častí. Najdôležitejšou je jednoznačne názov, ktorý slúži ako hlavný identifikátor spoločnosti. Ďalej treba uvádzať adresu, IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti. V knihe tiež odporúčali okrem spomínaných údajov uviesť aj kontaktné údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa. Tiež som sa dočítal aj rozličné rady, ktoré tvorcovia tejto knihy odporúčali pri výbere vhodnej pečiatky.

Bolo mi jasné, že knihu písali skutoční odborníci. Aj keď som si prvotne myslel, že kúpa takej veci, akou sú pečiatky, je veľmi jednoduchá, kniha ma vyviedla z omylu. Ak si chcem zaobstarať kvalitnú pečiatku, musím jej výberu a informáciam o jej budúcom výrobcovi venovať dostatok času.