Mäkké a tvrdé spájkovanie – spájky pre oba druhy

Materiál na výrobu spájky

Spájkovanie môžeme v stručnosti charakterizovať ako spájanie dvoch metalurgických materiálov za pomoci spájok. Ide o odbornú činnosť a ešte predtým, ako sa do nej pustíte, mali by ste mať určité znalosti nielen teoretického ale aj praktického charakteru. Predsa len je to činnosť, pri ktorej sa môžete ľahko zraniť a preto nepodceňujte ochranu zdravia pri práci. Určite si zabezpečte ochranné pomôcky, okuliare, rukavice a možno aj štuple do uší. V rámci spájkovania sa využívajú spájky. Spájky sú vlastne akýsi prídavný materiál, vďaka ktorého roztaveniu dochádza k spojeniu dvoch materiálov aj z rôzneho materiálu. Najbežnejším spôsobom spájkovania je tvrdé a mäkké spájkovanie. Podľa toho sa rozlišujú aj spájky. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, čím sa od seba tieto dva druhy odlišujú a ako vlastne samotné spájkovanie prebieha. Je to v skutku veľmi zaujímavý proces, ktorý ohúril nie jedného domáceho kutila.

Aké vlastnosti musia mať spájky, aby mohli byť použité na spájkovanie?

Spájky sú pri zváraní nevyhnutné

Vlastnosti spájok

V prvom rade musia mať spájky kvalitné mechanické vlastnosti a mali by byť schopné vytvoriť kvalitný spoj. Jedno s druhým určite súvisí, no možno ste nevedeli, že spájky nemusia byť vyrobené z rovnakého materiálu, ako materiály, ktoré chcete spojiť. Ich chemické zloženie sa môže líšiť, no napriek tomu musia byť schopné spoj udržať pokope. Základnou požiadavkou pri spájkach je to, že musia mať o niečo nižšiu teplotu tavenia ako materiál, ktorý chceme spojiť. Podľa týchto kritérií je potom možné vybrať spájky, ktorá vám budú najviac vyhovovať a vytvoria kvalitný spoj.

Rozdiel medzi tvrdým a mäkkým spájkovaním

Už vieme, že spájkovanie sa rozdeľuje na tvrdé a mäkké. Všeobecne platí, že pri mäkkom spájkovaní sa vytvárajú menej pevné spoje ako pri tvrdom. Využívajú sa mäkké spájky, ktoré vytvárajú takzvaný mäkký spoj. Sú používané najmä tam, kde nie je nutné, aby bol spoj naozaj pevný a odolný. Vyznačujú sa teda tiež nízkou teplotou pri spájkovaní. Môžeme sem zaradiť cínové, zinkové, olovnaté a ďalšie spájky. Pri tvrdom spájkovaní ide o to, aby bol spoj odolný voči vyššiemu mechanickému zaťaženiu. Odborníci, ktorí sa venujú spájkovaniu na profesionálnej úrovni zväčša vedia, po akých druhoch spájok siahnuť. Ak ste v spájkovaní menej skúsený, stačí si naštudovať, v akých prípadoch použiť daný prídavný materiál.

Spájkovanie je hračkou, pokiaľ použijete tie správne spájky. Nájdete ich na našej stránke https://www.interweld.sk/.