Odvodnenie pozemku – najdôležitejší krok pred stavbou nehnuteľnosti, ktorá vyrieši podzemnú vodu

Kvalitné odvodnenie pozemku

Voda je neoddeliteľná súčasť všetkého živého. Ale ako o ohni, tak aj o vode sa hovorí, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Bez vody si nevieme život predstaviť. Je základom pri stavaní domu, prvá vec, ktorú stavebný inžinier rieši . vodoinštalácie, elektroinštalácie, vykurovanie. Ale podzemná voda je nepriateľ každého vlastníka nehnuteľnosti. Možno nie hneď ale nedodržaním určitých stavebných postupov po čase stavebný materiál nasaje spodnú vodu ako špongia a nehnuteľnosť sa stane razom neobývateľnou. Následkom vlhkých múrov bude opadávajúca maľovka a neskôr výskyt plesní, čo sa odzrkadlí aj na zdraví. Práve preto je mimoriadne dôležité investovať do prevencie, lebo represívne opatrenia vás vyjdú niekoľko násobne viac. Okrej správneho použitia hydroizolácií je dôležité odvodnenie pozemku. Pri odvodnení pozemku je potrebné uvedomiť si rozdiel medzi povrchovou a podzemnou vodou. Povrchová voda je zrážková, tú je potrebné odviesť najmä v prípade, že chcete stavať nehnuteľnosť vo svahu. Ak staviate na rovine, zrážková voda vsiakne do zeme. Podzemná voda sa nachádza v spodných vrstvách pôdy. To je bežný jav. Horšie je, ak sa nachádza tesne pod základmi a môže tak znehodnotiť stavbu.

Neváhajte osloviť odborníkov

Odvodnenie pozemku má veľký význam
Odborná pomoc pri odvodnení pozemku

V súčasnosti je nedostatok stavebných pozemkov a tak sú domy stavané aj na takých miesta, ktorým sa doteraz pre nevhodné podložie majitelia vyhýbali. Ale každý problém je možné riešiť. Ak plánujete stavať na pozemku, o ktorom pochybujete z hľadiska možného výskytu podzemnej vody, určite neváhajte investovať do hydrogeologického prieskumu. Pred samotným začatím stavby je potrebné na miesto priznať odborníkov, ktorí poradia ako zabezpečiť odvodnenie pozemku a či je to vôbec nutné. V prípade, že odvodnenie pozemku bude nevyhnutné, je potrebné tento krok minimálne ohlásiť stavebnému úradu. Ten túto činnosť posúdi a prípadne rozhodne, či podľa zásahu nebude potrebné aj stavebné povolenie. Rieši sa to z dôvodu zmien v hydrologických pomeroch na pozemku. Následne po prieskume projektant navrhne spoľahlivé riešenie, ktoré ochráni vašu stavbu pred spodnou vodou a zabezpečí vám pokojné bývanie bez vlhkých múrov a plesní. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu stránku: https://www.zemne-vyskove.sk/.