Správne odvetranie kanalizácie zamedzí vstupu nepríjemných pachov do interiéru budovy

Odvetranie kanalizácie rôznymi metódami

Kanalizácia je veľmi zložitý systém, ktorý slúži na odvádzanie odpadovej vody z budovy. Skladá sa z odtokových, odpadových potrubí, sifónov – teda zápachových uzáverov, ktoré slúžia na zamedzenie úniku plynov z kanalizácie do interiéru, mriežok slúžiacich ako bariéra proti vniknutiu väčších častí do  kanalizácie. Mimoriadne dôležitou súčasťou je aj odvetranie kanalizácie. Odvetranie kanalizácie je tvorené vetracím potrubím a slúži na vyrovnanie tlaku v kanalizačnom potrubí. Pri novostavbe je odvetranie kanalizácie riešené súčasne s kanalizáciou v projektovej dokumentácii k stavbe. Odvetrávací systém sa dá jednoducho napojiť napríklad na odpadové potrubie toalety. Tak potom po spláchnutí, vypustení väčšieho množstva vody z vane či umývadla nedôjde k podtlaku v kanalizačnom potrubí a zabráni sa šíreniu neznesiteľného zápachu v interiéri. Odvetranie kanalizácie je riešené pred samotnou výstavbou domu. Ak dom nedisponuje vetracím zariadením, je možné ho pri rekonštrukcii dobudovať cez nosné steny na strachu, prípadne ho viesť popri obvodových múroch budovy.

Spôsob odvetrania kanalizácie

Mechanizmy na odvetranie kanalizácie
Dôvody odvetrania kanalizácie

V prípade inštalácie vnútri budovy sa potrubie pripája k stupačke najčastejšie toalety a vyúsťuje minimálne 50 cm nad úrovňou budovy. Ak je odvetrávanie riešené mimo budovy, je pripevnené k vonkajšej fasáde. V tomto prípade by  malo vyúsťovať nad strechou vo výške minimálne 100 cm. Pri montáži je dôležité použiť rovnakú rúru aká sa využila pri budovaní vnútornej kanalizácie.

Práca pre profesionálov

Návrh, realizáciu aj montáž odvetrania kanalizácie nechajte profesionálom. V prípade zlej inštalácie, nielen že prídete o investované finančné prostriedky ale ani sa nezbavíte nežiadúceho zápachu. Napríklad je veľmi dôležité vyvedenie odvetrania nad úroveň strechy budovy v požadovanej výške. V minulosti bolo riešené odvetranie v domoch do priestoru podkrovia. V prípade výmeny strachy a zabezpečenia izolácie, bude do časti podkrovia prenikať teplý a vlhký vzduch čo časom bude viesť k tvorbe plesní, čo vám znehodnotí nehnuteľnosť ale bude mať aj nepriaznivý vplyv na zdravie. Ak by ste vetrací otvor umiestnili v blízkosti previsu strechy, predpokladá sa upchatie a následné poškodenie vplyvom poveternostných podmienok. Pre viac informácií kliknite na nasledujúcu adresu a dozviete sa o tejto problematike viac: https://www.top-krtkovanie.sk/