Čo nám ponúkajú moderné kotly na drevo?

Kotly na drevo a životné prostredie

Ak potrebujete zmodernizovať systém vykurovania vo vašom dome určite ste sa začali obzerať po možnostiach, ktoré ponúka trh.  Moderné spôsoby vykurovania nám ponúkajú vysoký stupeň účinnosti, nízku spotrebu a pomáhajú nám znižovať prevádzkové náklady. Práve náklady na vykurovanie zvyknú byť najvyššou položkou, ktorá môže zaťažiť rodinný rozpočet. Pri rozhodovaní berieme do úvahy veľkosť plochy, ktorú potrebujeme vykúriť, cenu paliva, akú účinnosť chceme dosiahnuť. Na výber teda máme plyn, elektrinu, vykurovanie drevom, olejom, alebo vykurovanie pomocou solárnej energie. Každý spôsob má svoje pre aj proti, preto jeho vhodné zvážiť špecifiká konkrétneho domu. Ak máte dostupné kusové drevo z miestneho lesného hospodárstva, je pre vás vykurovanie drevom ideálnou voľbou. Investícia do kvalitného kotla na drevo je nevyhnutnosťou. Vykurovanie drevom má v našom prostredí dlhodobú tradíciu. Je vhodné pre rodinné domy, ktoré majú kotolňu, prípadne disponujú pivnicou, kde je možné umiestniť kotol na drevo a uskladniť palivové drevo.

Spaľovanie dreva

Ako palivo sa okrem kusového dreva môžu použiť aj ďalšie alternatívy. Medzi ne patrí drevná štiepka, brikety alebo drevné pelety. Ide o ekologické bio palivo, ktoré má dobrú výhrevnosť a je určené najmä ako palivo do automatických kotlov. Kotly na drevo teda vyberáme podľa toho, na aký druh paliva sú určené.  

Kotly na kusové drevo

Ekonomické kotly na drevo

Teplo v dome vďaka kotlu na drevo

Kusové drevo je ekonomicky najvýhodnejší variant z dostupného paliva. Z ekologického hľadiska uspokojí aj ľudí, ktorí majú zmysel pre zachovávanie životného prostredia, nakoľko ide o obnoviteľný zdroj energie. Moderné kotly na drevo fungujú na princípe splyňovania. Splyňovanie dreva je zjednodušene povedané proces, pri ktorom za určitej teploty dochádza k rozkladu dreva, počas ktorého sa uvoľňuje drevoplyn a vzniká drevné uhlie. Drevoplyn sa dostáva do spaľovacej komory, kde za pomoci vzduchu horí a uvoľňuje teplo. Tento spôsob spaľovania dreva je v porovnaní s klasickými kotlami na drevo účinnejší a zároveň „čistejší“, nakoľko produkuje nízke emisie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Medzi ďalšie výhody splyňovacích kotlov na drevo je jednoduché a intuitívne ovládanie, dlhé intervaly medzi jednotlivými prikladaniami, poloautomatické čistenie a pohodlná obsluha.

Ak ste v štádiu rozhodovania, navštívte stránku www.vykurovanie24.sk. Nájdete tu množstvo odborných článkov na tému vykurovanie, porovnanie jednotlivých druhov vykurovania. Neváhajte  využiť možnosť odborného poradenstva, vďaka ktorému určite nájdete optimálne riešenie pre vás.