Leasingové spoločnosti na trhu


Každý, kto má zabehnutú úspešne fungujúcu firmu, sa občas dostane do situácie, kedy si potrebuje pre svoje podnikanie zabezpečiť nejaký nový druh majetku. Podnikám v oblasti pekárstva, preto je pre mňa auto určené na rozvoj výrobkov dôležitou vecou, bez ktorej by moja firma nemohla fungovať. Prednedávnom sa mi však stalo, že moje staré auto už vypovedalo svoju službu a mne neostalo nič iné, než si zaobstarať nové. V tom čase som, bohužiaľ, nemal dostatok finančných prostriedkov, ktoré by som mohol investovať do nákupu úplne nového automobilu. Keďže podnikám už niekoľko desiatok rokov, bol som si vedomý toho, že aj keď nemám dostatok financií pokope, môžem nadviazať spoluprácu s leasingovou spoločnosťou. Rozhodol som sa teda, že si na internete nájdem zopár leasingových spoločností, s ktorými by som, čisto teoreticky, mohol uzatvoriť leasingovú zmluvu. Aj keď ich bolo mnoho, do oka mi padla spoločnosť winners group. Spoločnosť Winners Group okrem leasingových služieb sprostredkúva aj hypotekárnu, poistnú a realitnú činnosť. Aj keď som už bol viac menej rozhodnutý, na koho sa so svojou žiadosťou obrátim, na internete som našiel jednu knihu, ktorá podrobnejšie opisovala to, čo vlastne leasing je. Aj keď som sa s ním v minulosti už stretol a vedel som, na akých princípoch funguje, v knihe tiež boli uvádzané viaceré, pre mňa nové fakty. Leasing a činnosti s ním spojené sa po prvý krát objavili približne v 50. rokoch 20. storočia. Súvisiaci obrázokVo svojej špecifickej obchodnej a finančnej podobe sa po prvý krát objavil v Spojených štátoch, kde bola založená aj prvá leasingová spoločnosť – United States Leasing Corporation. Kniha tiež popisovala, že vznikol z prirodzených príčin – na jednej strane stáli banky, resp. iné finančné subjekty, ktoré disponovali voľným kapitálom, na strane druhej podnikatelia, ktorí trpeli nedostatkom podnikateľského kapitálu a vlastných zdrojov. Kniha tiež potencionálnemu záujemcovi o leasing radila, na aké aspekty sa má pri rozhodovaní zamerať. Najdôležitejšou je skutočnosť o tom, akou formou je formulovaná prvá splátka. Najčastejšie sa používajú dva spôsoby – platba zálohy na kúpu vopred alebo platba formou zvýšenia prvej splátky. Ak bude prvá splátka riešená pomocou prvého spôsobu, jedná sa o takzvanú akontáciu. Nájomca zariadenia akontáciu zahŕňa do nákladov formou odpisu, resp. jednorazovo po skončení doby, počas ktorej leasing trval. Ak sa jedná o platbu formou zvýšenia prvej plátky, platí sa záloha na nájomné. Nájomca túto zvýšenú platbu zahŕňa do nákladov a časovo je rozlišovaná ako splátka po dobu celkového trvania leasingovej operácie.

Kniha však opisovala viaceré zaujímavosti o finančnom leasingu. Myslím si, že bola pre mňa veľmi prospešná a určite nebolo zlé si rozšíriť vedomosti aj v tejto oblasti. Rozhodovanie o leasingovej činnosti bude pre mňa určite jednoduchšie.