Prečo je dôležité správne vedenie účtovníctva?

Uctovnictvo Bratislava a faktúry

Účtovníctvo nie je len slovo, pri ktorého zmienke sa väčšina ľudí začne chytať za hlavu. Predstavuje dôležitú súčasť určitej spoločnosti, z toho dôvodu je dôležité, aby bolo vedené správne. Čo stojí za jeho úspechom a ako by sme mali postupovať tak, aby bolo jeho plnenie v súlade s účtovnými zákonmi? Uctovnictvo Bratislava predstavuje to, čo vám poskytne okamžitý obraz o tom, ako sa danej spoločnosti darí. Zlepšite aj vy jeho fungovanie a vylepšite tak chod vašej firmy! Tak, ako každá dôležitá činnosť v našom okolí, aj účtovníctvo má dané svoje vlastné pravidlá a zásady. Účtovné zásady viac-menej ovplyvňujú jeho fungovanie a majú za cieľom, aby bolo vedené v súlade so všetkými nariadeniami. Predstavuje dôležitú činnosť, nakoľko ovplyvňuje nielen činnosť samotnej jednotky, ale súčasne aj vzťahy so štátnymi orgánmi. Výsledky účtovných závierok nám poskytujú okamžitý obraz o tom, ako daná spoločnosť hospodári.

Ako postupovať v súlade s účtovnými zásadami?

Uctovnictvo Bratislava má svoje postupy
Účtovníctvo v Bratislave so spoľahlivou firmou

Medzi účtovné zásady patrí hlavne to, že účtovníctvo musí byť vedené správne. Znamená to, že každý účtovný prípad musí byť zaúčtovaný riadne a správne. V prípade, ak sa tak nestane, dochádza k únikom v účtovníctve a spoločnosť tak ohrozuje svoju činnosť. Ďalšou dôležitou zásadou je to, že musí byť vedené pravidelne. Stretávame sa s dvoma obdobiami, a to buď kalendárny rok (začína 1.1.) alebo s účtovným rokom (ktorý môže začať prakticky kedykoľvek počas roka a jeho trvanie je jeden rok od jeho začiatku). Každá účtovná jednotka by mala byť disciplinovaná a snažiť sa, aby bolo vedené s najlepším úmyslom. Účtovníctvo plní viacero funkcií. Za najdôležitejšiu sa považuje dokumentačná, nakoľko sa účtovaním zaznamenávajú všetky prípady. Ďalšou je informačná, vďaka čomu získavame okamžitý obraz o hospodárení danej účtovnej jednotky. Netreba tiež zabúdať ani na funkciu kontrolnú, registračnú alebo dôkazovú. Vo vzťahu k štátu sa za najdôležitejšiu považuje vymeriavacia funkcia, vďaka ktorej dochádza k vymeriavaniu základu dane pre daň z prijímov.

Ako viesť účtovníctvo správne?

Účtovníctvo je možné viesť viacerými spôsobmi, a to buď interne alebo túto činnosť zveriť do rúk niekomu, kto s ňou má bohaté skúsenosti. Každá zo spomínaných možností má svoje plusy a mínusy. Ak nepatríte medzi tých, ktorí si na účtovníctvo sami trúfnu, v takom prípade odporúčame navštíviť stránky https://www.easystart.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií. Majte aj vy pokojný spánok vďaka dôkladnému a správnemu vedeniu účtovníctva!