Výkonný ERP systém má svoje miesto v každej firme

výkonný ERP systém

Žiadna spoločnosť sa v dnešnej dobe nezaobíde bez spoľahlivého informačného systému, pomocou ktorého môže spracovávať dáta a informácie, s ktorými pracuje. Len tak môžu fungovať všetky komplikované výrobné, či obchodné procesy a operácie v spoločnosti. Najpoužívanejší informačný softvér je ERP systém. Jeho hlavnými výhodami je rýchle spracovanie dát a ich vyhodnocovanie a zároveň zdieľanie informácii medzi jednotlivými oddeleniami. Zamestnanci tak môžu pracovať s aktuálnymi a čerstvými informáciami. Práca sa stáva efektívnou, dochádza k zlepšeniu spolupráce, uľahčuje sa chod prevádzky firmy. ERP systém dokáže zahŕňať komplexnú oblasť riadenia zdrojov organizácie. Pokrýva takmer všetky obchodné činnosti v podniku, ktoré môžeme rozdeliť na výrobu a logistiku, predaj a marketing, ekonomiku a personalistiku. Tieto 4 okruhy sa ďalej rozvetvujú. Do výroby spadá jej plánovanie, sklady a riadenie zásob, nákup, kalkulácie a doprava. Predaj a marketing zahŕňa vystavovanie zákaziek, cenotvorba, riadenia predaja, zákaznícky servis.

Prečo sa rozhodnúť pre ERP systém?

ERP systém v menších podnikoch

Výhody ERP systému

Ekonomiku tvoria záväzky a pohľadávky, majetok a účtovníctvo a personalistika to sú mzdy, zamestnanci, pracovné cesty a podobne… Zároveň vie ERP systém spracovať výstupy potrebné pre štatistiku, či evidenciu, ktorá uľahčuje vyhodnocovanie úspešnosti firmy, nárast obratu a podobne. Na trhu je dostupných veľa modulov ERP systému. Jeho výber záleží od veľkosti firmy, zložitosti obchodných operácií a od konkrétnych špecifických potrieb podniku. Jednotlivé moduly sú si podobné, a pritom sa od seba odlišujú.

Čo zvážiť pri výbere ERP systému?

Pri výbere toho správneho ERP systému je na mieste opatrnosť. Výberu predchádza analýza potrieb firmy a ujasnenie si, aké sú očakávania. Keďže ERP systém by mal priniesť do firmy zlepšenia, mal by byť navrhnutý tak, aby jeho funkcie spoločnosti vyhovovali, aby firma nemusela meniť svoje pracovné postupy, ale aby sa existujúce procesy zrýchlili a zefektívnili. Dodávateľ ERP systému, pre ktorého sa firma rozhodne, by mal sprístupniť demo verziu, zabezpečiť školenia pre zamestnancov a poskytnúť nepretržitú zákaznícku podporu. Zároveň by sa mal postarať o bezproblémovú a rýchlu implementáciu ERP systému. Ide o náročný proces, ktorý si vyžaduje skúsených odborníkov.

V odbornom online magazíne https://www.industry4.sk, ktorý mapuje novinky zo sveta priemyslu,  nájdete aj zaujímavé články o ERP systémoch a možnostiach optimalizácie v podnikoch.